THÔNG BÁO
THÔNG BÁO V/v Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và một số tỉnh phía nam
15/10/2021 10:30:10

 ỦY BAN NHÂN DÂN XàQUỐC TUẤN

BCĐ  PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19  

 
 
 


Số: 56 /TB- BCĐ                                                                                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 
 
 


     

               Quốc Tuấn, ngày 13 tháng 10 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

V/v Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và một số tỉnh phía nam

------------------

 Thực hiện công văn số 3724 ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh, công văn số 999 ngày 12/10/2021 của UBND huyện Nam Sách về việc Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và một số tỉnh phía nam. Để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch đối với các công dân trở về từ các tỉnh trên, UBND xã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 xã Quốc Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể, các thôn xóm khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm qui định 5K mọi lúc, mọi nơi (kể cả người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin); thực hiện nghiêm Công điện 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ: người dân đang sinh sống ở các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg không được di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú.

2. Thực hiện nghiêm việc cách ly, xét nghiệm đối với người trở về từ vùng dịch theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 3625/UBND-VP ngày 02/10/2021 của UBND tỉnh Hải Dương: Tại các Chốt kiểm dịch khi có các trường hợp công dân của Hải Dương.

 Trạm y tế  khi được thông báo từ các chốt kiểm dịch của tỉnh, khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện đến các Chốt kiểm dịch để đón công dân của xã về địa phương và tổ chức hướng dẫn cách ly, xét nghiệm theo qui định (thực hiện nghiêm 4 tại chỗ).

3. Giao Trạm y tế xã phối hợp với trung tâm y tế huyện tổ chức cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với các trường hợp trở về từ những địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ, phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 xã tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 cho tất cả công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh, tỉnh bình dương, đồng Nai, Long An và một số tỉnh phía nam ngay sau khi trở về địa phương(Nếu các công dân này không có chống chỉ định tiêm, tạm hoãn và tự nguyện đăng ký tiêm chủng).

4. Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với cán bộ Tài chính tham mưu UBND xã thực hiện các chế độ hỗ trợ người dân trở về từ vùng dịch, đảm bảo kịp thời và đúng qui định.

5. Các tổ kiểm tra liên ngành của xã tổ chức thực hiện nghiêm việc theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thực hiện cách ly tại nhà, hoặc việc tự theo dõi sức khỏe của người dân trên địa bàn; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; phổ biến rộng rãi các qui định về mức xử phạt, hình thức xử phạt đối với người trốn khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực.

- Chủ động rà soát, thống kê số lượng người của địa phương mình đang sinh sống, làm việc và học tập tại các tỉnh/thành nói trên, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng người dân muốn trở về địa phương báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 xã.

- Chủ động xây dựng phương án tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết việc làm để người dân chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch và ổn định cuộc sống khi trở về địa phương.

          - Tăng cường hoạt động của Tổ Covid cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp trở về từ vùng có dịch; tuyên truyền cho người dân phát giác và báo cáo các trường hợp người về từ vùng có dịch mà không khai báo y tế.

 UBND xã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 xã Quốc Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành đoàn thể, các thôn xóm nghiêm túc triển khai thực hiện theo nội dung thông báo này./.

 

T/M. BAN CHỈ ĐẠO

Trưởng ban

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Bá Dũng

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 934
Trước & đúng hạn: 934
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:17/05/2022 21:49:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUỐC TUẤN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập:Ông Nguyễn Bá Dũng-Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 02203794128

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 32
Tất cả: 21,575