Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
11/CV-UBND 01/04/2022 Công văn công khai thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 UBND xã Quốc Tuấn Tải file Tải về
05/CV-UBND 01/03/2022 Công văn công khai thủ tục hành chính Sở Tài nguyên môi trường UBND xã Quốc Tuấn Tải file Tải về
05/cv-unnd 01/03/2022 Công văn Công khai TTHC của Sở Giao thông vận tải UBND xã Quốc Tuấn Tải file Tải về
02,03,04/CV-UBND 19/01/2022 Công văn công khai thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên môi trường, Sở Nông Nghiệp, Sở VHTT-TT UBND xã Quốc Tuấn Tải file Tải về
70 30/12/2021 Kế hoạch thực hiện Công tác Cải cách hành chính xã Quốc Tuấn giai đoạn 2022- 2025 UBND xã Quốc Tuấn Tải file Tải về;Tải về;
71/KH-UBND 30/12/2021 Kế hoạch thực hiện Công tác Cải cách hành chính xã Quốc Tuấn năm 2022 UBND xã Quốc Tuấn Tải file Tải về;Tải về;
60/cv-unnd 23/12/2021 Công văn công khai TTHC mức độ 4 UBND xã Quốc Tuấn Tải file Tải về
61/cv-unnd 23/12/2021 Công văn công khai TTHC lĩnh vực LĐTBXH UBND xã Quốc Tuấn Tải file Tải về
Số 56/BC-UBND 16/12/2021 BÁO CÁO Tổng hợp kết quả tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 UBND XÃ QUỐC TUẤN Tải file Tải về
55/BC-UBND 15/12/2021 Báo cáo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 Tải file Tải về
54/QĐ-UBND 15/12/2021 Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính năm 2021 UBND xã Quốc Tuấn Tải file Tải về
54/QĐ-UBND 15/12/2021 Báo cáo duy trì ISO năm 2021 UBND xã Quốc Tuấn Tải file Tải về
142/QĐ-UBND 14/12/2021 Quyết định bổ sung quy trình thủ tục hành chính ISO năm 2021 UBND xã Quốc Tuấn Tải file Tải về
51/BC-UBND 14/12/2021 Báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 Tải file Tải về
142/QĐ-UBND 14/12/2021 Quyết định về việc công bố TTHC năm 2021 UBND xã Quốc Tuấn Tải file Tải về
55/KH-UBND 29/11/2021 Công văn công khai thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải UBND xã Quốc Tuấn Tải file Tải về
53/CV-UBND 25/11/2021 Công văn công khai DMTT hành chính của Sở tài chính UBND xã Quốc Tuấn Tải file Tải về
54/CV-UBND 25/11/2021 Công văn công khai TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 UBND xã Quốc Tuấn Tải file Tải về
51/CV-UBND 17/11/2021 Công văn công khai DMTT hành chính chuẩn hóa của Sở Nông nghiệp UBND xã Quốc Tuấn Tải file Tải về
52/CV-UBND 17/11/2021 Công văn công khai DMTT hành chính của Sở xây dựng UBND xã Quốc Tuấn Tải file Tải về
1234
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 934
Trước & đúng hạn: 934
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:17/05/2022 21:09:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUỐC TUẤN - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập:Ông Nguyễn Bá Dũng-Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 02203794128

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 32
Tất cả: 21,575